Vanalı Çelik Oksijen Tüpü Sesan OT-021 50 Litre Teknik Şartnamesi

Vanalı Çelik Oksijen Tüpü Teknik Şartnamesi

 1. Tüpler TS-9809-1 AB Standartlarına uygun olmalıdır. 2010/35/EC Tip belgeli olmalıdır.

 2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde CrMo çeliği olmalıdır.

 3. Tüpler konkav, kendinden ayaklı olmalıdır.

 4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 50 lt.’ler için 232±%1 mm, boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olmalıdır.

 5. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenmeli, pas, kir, tufal bulunmamalıdır.

 6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyalı olmalıdır.

 7. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

 8. Tüpler boyalı, boş, olarak teslim edilmelidir.

 9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 230/345 bar olmalıdır.

 10. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EC-Modül B+IS sertifikaları ile tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edilmelidir.

 11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve “π“ markalı olmalıdır.