Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamına Dahil Edilen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürünler (Ek XVI) Hakkında Duyuru 26.02.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamına Dâhil Edilen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürünler (Ek XVI) Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]

Belge: ekduyuru.pdf (468 KB)