Kullanım Koşulları

Sesan Forum (https://forum.sesanltd.com.tr/) internet sitemizde paylaştığınız yazıların (fotoğraf ve videolar dahil), yürürlükteki tüm mevzuata uygunluğunu ve bu konudaki hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen tarafınıza ait olduğunu, bu noktada, Sesan Forum’un sadece yer sağlayıcı olduğunu bildiğinizi ve kabul ettiğinizi,

Paylaştığınız yazıların (fotoğraf ve videolar dahil) tamamen orijinal olduğunu, herhangi bir eser ve/veya mecradan kopyalanmadığını, tarafınızdan oluşturulduğunu,

Paylaştığınız yazıların (fotoğraf ve videolar dahil) tamamının veya bir kısmının 5648 sayılı FSEK anlamında eser olarak kabul edilmesi durumunda dahi, FSEK’ten kaynaklanan, eser sahibinin tüm maddi ve manevi haklarının tarafımıza devredildiğini, bu noktada, bu içerik ile ilgili, tarafımızdan telif ve benzeri hiçbir ad altında talepte bulunmayacağınızı, 3. şahısların da tarafımızdan hiçbir talepte bulunmayacağını,

Yazılarınızın (fotoğraf ve videolar dahil) Sesan Forum sitesinde yayınlanma veya yayınlanmama, 1’den fazla sayıda yayınlanma, sosyal medyadakiler dahil, herhangi başka bir sitede paylaşılma/yayınlanması hususlarına muvafakat ettiğinizi,

Sesan Forum’ta paylaştığınız içeriği tamamen ve/veya kısmen başka bir web sitesine, sosyal medya sitesine veya basın yayın kuruluşuna teslim etmeyeceğinizi, bu mecralardan herhangi birinde, Sesan Forum’un yazılı onayı olmadan, yayınlanmasına muvafakat etmediğinizi,

İçeriği paylaştıktan sonra, kısaltma, ekleme ve her türlü düzenleme ve değiştirme yapma yetkisinin Sesan Forum’a ait olduğunu,

Kabul etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. Üye olduğunuz için teşekkür ederiz.