100cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı KNGMED BL001-100 Teknik Şartnamesi

image

ST01150 100cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı KNGMED BL001-100

100cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı Teknik Şartnamesi

  1. Kullanımı kolay olmalıdır.

  2. Dişi-erkek bağlantı uçları olmalıdır.

  3. Hasta adı yazılabilen etiketi olmalıdır.

  4. Numune miktarını gösteren ölçek olmalıdır.

  5. Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.

  6. Hacmi 100 cc olmalıdır.

  7. Kabı açmadan veya dökmeden aspirasyon kesilmeden numune alımını sağlamalıdır.