2016/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 21.09.2017

dddd

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.KALABALIK
E-posta : [email protected]
Tlf:(312) 2078245
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

19.09.2017

DUYURU

2016/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ
ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR
LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak
İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlara yönelik yapılan
düzenlemeler 08.09.2017 tarihli, 30175 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yapılan
düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 23.09.2017’dir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-2:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-3: Ek-4/D listesinde yapılan düzenlemeler

Belge 1: duyuru_21092017.pdf (269.3 KB)

Belge 2:ek_20092017.xlsx (89.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_21092017