2017-1.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 17.08.2017

dssssss

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.KALABALIK E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr Tlf:(312) 207 82 45
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

16.08.2017

2017-1.DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA
İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA
DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9-ı ve 9-i maddeleri ve Sağlık
Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 21/08/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

Belge 1:duyuru_17082017.pdf (271.2 KB)

Belge 2:ek_17082017.xlsx (21.1 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_17082017