2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu 28.02.2018

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2017 YILI FAALİYET RAPORU DUYURU METNİ

Kurumumuzun 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış olup, Başkanlık Makamınca 28/02/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Hazırlanan 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu;

  • İnternet sayfasındaki Kurumsal\Kurumsal Politikalar\Faaliyet Raporu,
  • İntranet sayfasındaki Kurumsal\Faaliyet Raporu menülerinde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Belge 1: duyuru_20180228_11.pdf (275.8 KB)

Belge 2: 2017FaaliyetRaporu.pdf (3.4 MB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/strateji_gelistirme_baskanligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20180228_11