2019 ve 2020 Yıllarında Yatırılması Gereken Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Duyurusu

Sosyal Güvenlik kurumu tarafından 2019 ve 2020 Yıllarında Kurumumuza Yatırılması Gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” Ödemesi Hakkında Duyuru (İki Yıl Üst Üste Aidat Yatırmayanlar Hakkında) yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7. maddesi hükmü doğrultusunda 2020 yılı için Kurumumuza yatırılması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01.03.2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodlarının 01.04.2020 tarihi itibariyle pasife alınacağı 30.01.2020 tarihinde Kurumumuzun web sayfasından duyurulmuş; ancak pandemi ile ilgili olarak ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında tıbbi malzeme firmalarının yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen barkodların pasife alınma işleminin 01.07.2020 tarihine ertelendiği 01.04.2020 tarihli duyuru ile bildirilmiştir.

Diğer taraftan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7 nci maddesinin (d) bendinde yer alan “2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmayan firmanın tüm ürünleri sistemden çıkartılır.” hükmü gereğince 2019 ve 2020 yıllarında yıllık aidatlarını yatıramayan firmaların 31.12.2020 tarihinde MEDULA sisteminde yer alan tüm barkodları 01.01.2021 tarihi itibariyle sistemden çıkartılmıştır.

Pandemi koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tıbbi malzeme firmalarının olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, aidat yükümlülüğünü süresinde yerine getirememesi nedeniyle tüm barkodları MEDULA sisteminden çıkartılan firmalardan, 2020 yılı için tahakkuk eden “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01.03.2021 tarihine kadar yatırıp buna ilişkin belgesini/dekontunu Kuruma ibraz edenlerin barkodlarının bir defaya mahsus yeniden aktif hale getirilmesi kararı alınmıştır.

Süre uzatımından yararlanmak isteyen tıbbi malzeme firmalarının, bahse konu ücreti en geç 01.03.2020 tarihine kadar 30.01.2020 tarihli duyuruda belirtilen esaslar doğrultusunda eksiksiz olarak yatırıp buna ilişkin dekontun/belgenin bir suretini dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim etmesi gerekmektedir şeklindedir.

Sayı 2021-44EK 1 SGKduyuru 2yil ustuste aidat yatirmayanlar hakkinda 27.01.2021.pdf (177 KB)