2019 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru 29.01.2019

image

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2019 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” anılan Usul ve Esasların ekinde EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listede belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanmış ve ödenecek ücrete ilişkin bilgi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

Belge: 2019 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU.pdf (386.0 KB)

Ek:Ek_29012019.docx (15.7 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu