2020 Nisan Döneminde Yapılacak Olan Tıbbi Malzeme Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru 22.04.2020

Sayın Üyemiz,

2020-Nisan Döneminde Yapılacak Olan Tıbbi Malzeme Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; Kurum 20/04/2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında tıbbi malzeme firmaları tarafından yapılacak 2020 Nisan dönemi başvuruları, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden alınmaya devam etmekte olup; 30/03/2018 tarihinde yayımlanmış olan duyuruda belirtilen evrakların Kurumumuz evrak kayıt sistemine başvuru dönemi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

2020 Nisan dönemi içerisinde C grubu başvurular ÜTS üzerinden elektronik olarak alınmaya herhangi bir süre uzatımı olmaksızın devam edecektir. Ancak; Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde firmaların genellikle uzaktan veya esnek çalışma modeline geçmiş olması nedeniyle herhangi bir mağduriyet oluşmamasını teminen, elektronik başvuru sonrası oluşturularak Kurumumuza dönem içerisinde teslim edilmesi gereken evrakların (dilekçe, taahhütname, barkod bildirim listesi, katalog, kullanım kılavuzu ve dekont) Kurumumuzca bilahare duyurulacak bir tarih aralığında alınması planlanmaktadır.

Bu kapsamda; yapılacak olan duyuruya kadar herhangi bir evrak teslimi yapılması zorunlu değildir. Başvuru evraklarının Kurumumuza bilahare teslim edilmek üzere bir sonraki duyuruya kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Mevcut uygulamamızda Allogreft Ürün Grubuna ilişkin başvurular, elektronik başvuru olmaksızın ilgili birimlerimizde ön inceleme yapılarak alınmakta idi. Bu dönemde; Allogreft Ürün Gurubuna ait başvurular dönem içerisinde ön incelemeye tabi tutulmaksızın alınacak olup; dilekçe, taahhütname, barkod bildirim listesi, katalog, kullanım kılavuzu ve dekontun yer aldığı başvuru dosyasının dönem içerisinde doğrudan Kurum evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili personelimiz tarafından değerlendirme sürecinden önce ön inceleme yapılarak varsa eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibi firmalara bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıca; tıbbi malzeme firmaları tarafından Yönerge kapsamında yapılacak A ve B grubu başvurular da dönem içerisinde alınmaya devam edecektir. Dosya teslimi öncesi ilgili birimlerimizce kontrol işlemleri yapılmaksızın, yönergeye göre oluşturulan başvuru dosyasının doğrudan Kurum evrak kayıt birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde firmalara gerekli bilgilendirme yapılarak, başvuru dosyasındaki olası eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.

Hem A ve B grubu başvurular hem de Allogreft Ürün Grubu başvuru dosyalarında küresel salgın nedeniyle tamamlanması mümkün olamayan özellikle yurtdışından gelecek evrak asılları ve benzeri diğer belgelerin birer kopyasının (asılları daha sonra dosyasına eklenmek üzere) başvuru dosyalarında yer alması önem arz etmektedir.

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

2020-Nisan Döneminde Yapılacak Olan Tıbbi Malzeme Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru.pdf (103 KB)