2021/Ütsg-4 Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün Yürürlüğe Girdiğinde Ürün Takip Sistemi’nde (Üts) Yürütülecek Ürün Kayıt Ve Tekil Hareket Süreçlerine İlişkin Duyuru 26.05.2021

image

Belge:

YeniUrünKayitVeTekilHareketSüreclerineIliskinDuyuru.pdf (1.0 MB)

UtsMMDMDRGecisSenaryolari.pdf (424.3 KB)

Kaynak: 2021/Ütsg-4 Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün Yürürlüğe Girdiğinde Ürün Takip Sistemi’nde (Üts) Yürütülecek Ürün Kayıt Ve Tekil Hareket Süreçlerine İlişkin Duyuru | ÜTS