2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Güncelleme Çalışmaları Hakkında Anket Çalışması

TÜMDEF tarafından Derneğimize iletilen yazıda 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Hazırlık çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildiği ifade edilmektedir.

Güncelleme çalışmaları çerçevesinde ve Stratejide yer alması öngörülen bileşenler kapsamında, sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturan tarafların beklentilerini ve önceliklerini almaya yönelik bir anket hazırlanmıştır.

11 Haziran 2024 tarihine kadar aktif olacak ankete katılım sağlanması talep edilmektedir.

Ankete aşağıdaki linkte katılım sağlayabilirsiniz.

Anket Linki: https://anket.sanayi.gov.tr/index.php/194812