3 Kanallı EKG Cihazı Medwelt CM300 Teknik Şartnamesi

ST04392 3 Kanallı EKG Cihazı Medwelt CM300

3 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, en son teknolojiye göre mikroprosesör kontrollü olarak üretilmiş olmalıdır.

 2. Cihaz kompakt yapıda olup kolaylıkla taşınabilir olmalı ağırlığı 2.0 kg’ı geçmemelidir. Kulp sistemine sahip olmalıdır.

 3. Cihaz kullanım kolaylığı açısından Türkçe menüye sahip olmalıdır.

 4. Cihazın monitörü, termal kaydedicisi, klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve klinik içerisinde kolaylıkla taşınabilmelidir.

 5. Cihaz ekranında yazdırma modu, EKG lead bağlantısı hakkında bilgi, yazdırma durumu, hata mesajı, batarya durumu, kazanç değeri, ritim lead bilgisi, yazdırma hızı ve nabız işareti ve değeri ile ilgili veriler bulunmalıdır.

 6. Cihaz ekranında 12 lead izlenebilmeli ve en az 3’er atım görülebilmeli ve gerçek zamanlı ekg sinyallerini 3 kanal olarak isteğe bağlı olarak otomatik veya manuel olarak kağıda dökebilmelidir.

 7. Cihaz analiz programına sahip olup hastanın analizini yorumlayarak rapor şeklinde vermelidir.

 8. Hasta kablosu standart tipte ve I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 derivasyonlarını izleyecek şekilde olmalıdır.

 9. Cihaz, 150 adet hasta kaydını bilgilerini hafızasında saklayabilmelidir. Dahili hafızası sayesinde önceden kaydı yapılmış hastalar otomatik olarak hafızaya alınmalı ve gerektiğinde yeniden yazdırılabilmelidir.

 10. Cihazın frekans tepkisi 0.05 – 150 Hz arasında olmalıdır.

 11. Cihazda, hastada çeşitli kas kasılmalarından meydana gelebilecek artifaktları engelleyici EMG filtresi bulunmalıdır. İstendiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

 12. Cihazda şehir şebeke cereyanından kaynaklanan parazitleri engellemek için AC filtre devresi bulunmalıdır. İstendiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

 13. Cihazda, defibrilasyondan etkilenmeye karşı koruyucu devreler bulunmalıdır.

 14. Cihazın LCD ekran üzerinde batarya indikatörü olmalıdır.

 15. Cihaz çoklu dil seçeneğine sahip olmalıdır. En az 2 dil seçilebilmelidir.

 16. Cihazın tuş takımı sesi açılıp kapatılabilmelidir.

 17. Cihazda demo özelliği bulunmalıdır.

 18. Cihaz üzerinde EKG leadlerinin bağlantısını içeren bir görsel bulunmalıdır bunun sayesinde yanlış kullanım ve bağlantı yapılmasının önüne geçilmelidir.

 19. Cihazın termal yazıcısı olmalı ve kayıt kağıdına ekg sinyalleri, hasta bilgileri (ID, ad, kilo, tansiyon bilgileri, cinsiyet, yaş), kazanç, filtreler, tarih ve saat bilgileri kayıt edebilmelidir.

 20. Cihazda Manuel kayıt modu, otomatik kayıt modu, ritim kayıt modu seçilebilmelidir.

 21. Cihaz otomatik modda 3x4+1, 3x4, 1x12+1, 1x12 şeklinde çıktılar vermelidir.

 22. Cihaz otomatik modda her bir lead için yazdırma uzunluğu ayarlanabilir olmalı ve 3, 6 ve 10 saniye arasında seçilebilmelidir.

 23. Cihazın yorumlama özelliği açılıp kapatılabilir olmalıdır.

 24. Cihazda hastane adı da girilerek yazıcı kağıdına ilgili hastane adı da yazdırılabilmelidir.

 25. Cihazın dahili bataryası bulunmalıdır.

 26. Cihazın kullanımı kolay ve tuş takımı membran tipte olmalıdır.

 27. Cihazın kazanç ayarı 2.5, 5, 10 ve 20 mm/mV olarak seçilebilmelidir.

 28. Cihazın yazdırma hızı 25 ve 50 mm/s olarak seçilebilmelidir.

 29. Cihazın üzerinde yazdırma, on/off, start/stop ve menü içerisinde dolaşmayı ve onaylamayı sağlayacak fonksiyon tuşları da bulunmalıdır.

 30. Cihaz Türkiye genelindeki şehir şebeke gerilimine 220/240V 50 Hz uygun olmalı ve şebeke gerilimindeki değişmelerden az +/- % 10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalı ve hem şehir cereyanı hem de dahili şarj edilebilir bataryası ile çalışmalıdır.

 31. Cihazın bataryası, en fazla 6.5 saat içinde tam kapasiteyle şarj olmalıdır. Tam dolu lityum batarya ile 4 saat kullanılabilmelidir.

 32. Cihazda EKG deki gürültüleri minimuma indirecek filtreler bulunmalıdır.

 33. Cihaz QRS sesi verebilmelidir. İstenildiğinde bu ses tamamen kapatılabilmelidir.

 34. Cihaz kaydedici Z katlı ve rulo kağıt kullanımına uygun olmalıdır.

 35. Cihazda iki tip USB ve RJ 45 girişi bulunmalıdır.