30.12.2020 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında Duyuru 17.01.2021

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 30/12/2020 tarihli SUT Değişikliği Hakkında Duyuru

S 30/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde “Tromboembolektomi-Tromboliz Kateterleri” başlığında yer alan;

✓ KV3159 SUT kodlu ”Arter/Ven Tromboliz Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı “Ven Farmakomenanik Tromboliz/Trombektomi Kateterleri” olarak, ✓ KV3160 SUT kodlu “Ven/Pulmoner Arter Farmakomekanik Tromboliz Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı “Pulmoner Arter Farmakomekanik Tromboliz/ Trombektomi Kateterleri” olarak değişmiştir.

EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan ve SUT alan tanımları değişen KV3159 ve KV3160 SUT kodlarına eşleştirme talebi olan firmaların eşleştirilmek istenilen barkodları ve SUT kodlarını gösterir excel tablosu ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb. belgeler ile 25/01/2020 günü mesai bitimine kadar SGK Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sayı 2021-28 EK1 SGK 30.12.2020+Tarihli+SUT+Değişikliği+TibbiMalzemeDuyuru.pdf (191 KB)