4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması 22.03.2018

ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
İrtibat : Gülcan ÇİLOĞLU Şube Müdürü
E-posta : [email protected]
Tel.(312) 4587207
Adres : Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA

4/1-(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN (KAMU GÖREVLİLERİNİN)
BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN, HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) ÜZERİNDEN
GÖNDERİLECEK BORÇLANMA BAŞVURULARI ESAS ALINARAK YAPILMASI
HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alındığı HİTAP Hizmet Takip Programına ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra söz konusu Tebliğ 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in 28 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Ek 6 ncı madde olarak eklenmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında, Kurum
tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgelerinin kağıt ortamında gönderilmeye devam edileceği, Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca, 02/04/2018 tarihinden
itibaren sigortalıların borçlanma başvuru talepleri Hizmet Takip Programı üzerinden alınmaya
başlanılacaktır.

Hizmet Takip Programı (HİTAP) ( Hitap Web) giriş
sayfasında yer alan “Başvurular” kısmına “Borçlanma Başvuru” başlığı eklenmiştir

Borçlanma başvurularının ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak hazırlanan “Borçlanma
Başvuru Klavuzu” aşağıda yer almaktadır.

Borçlanma başvuru taleplerinin gönderilmesinde, Programa eklenecek belgelerinin
“pdf” olarak düzenlenmesinde azami özenin gösterilmesi ve HİTAP WEB programında “Yardım Dosyaları ve İletişim” başlığı altında yer alan “ Borçlanma Başvuru Kılavuzu”” ndan
yararlanılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

İletişim:
(312) 458 72 07
(312) 458 76 11
(312) 458 76 17

Belge: duyuru_22032018.pdf (536.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/emeklilik_hizmetleri_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_22032018