4.5 Litre Kül Fırını Elektro-mag M 1811 Teknik Şartnamesi

4.5 Litre Kül Fırını Elektro-mag M 1811

ST01392 4.5 Litre Kül Fırını Elektro-mag M 1811

4.5 Litre Kül Fırını Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve iki kişi tarafından taşınabilecektir.

 2. Cihaz külleme, tavlama, pişirme, normalize etme ve ısıl işlem sıcaklıklarını temin etmekte kullanılabilecektir.

 3. Cihazın dış yüzeyi soğuk çekilmiş DKP sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olmalıdır. Dış yüzeyler elektro statik fırın boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.

 4. Cihazın dört adet lastik ayağı bulunacaktır.

 5. Taze hava tabii sirkülasyonu olacak, duman ve gazların atıldığı bir bacası ( egzoz borusu ) olmalıdır.

 6. Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olmalıdır.

 7. Kullanılabilir hacmi 4,5 lt. iç ölçüleri ( genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre ) 18 x 12 x 21 cm., dış ölçüleri ise 40 x 58 x 56 cm. olmalıdır.

 8. Kullanılabilir hacmi çevreleyen yüzeyler cihazın yüksek çalışma sıcaklıklarına ve sıcak şok tesirlerine dayanıklı fiber plakadan yapılmış olmalıdır.

 9. Hacim içerisinde tabanda, cihazın çalışma sıcaklıklarına ve sıcaklık şok tesirlerine dayanıklı alt tabla olmalıdır.

 10. Cihazın rezistansları kullanılabilir hacmin iç yüzündeki özel kanallara açık olarak yerleştirilmiş olacak bu sayede ısının hücre duvarı üzerindeki çatlama parçalanma gibi tahripkar etkisi asgari düzeye indirilerek hücrenin uzun ömürlü olması sağlanacaktır.

 11. Işıklı aç kapa düğmesi ve ısıtıcı ikaz lambası bulunacaktır.

 12. Hacmin sıcaklık ayarını yapacak termostatın hissedicisi ( Termokupl ) kapalı halde hacmin içinde olmalıdır.

 13. Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti ±1ºC olacak, termostatın elektronik göstergesi ise rakamsal olmalıdır.

 14. Cihazın termostatı 250ºC - 1200ºC arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 15. Cihaz 8 adımlı programlanabilir PID kontrollü mikro işlemci sistemine sahip olmalıdır.

 16. Hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik rakamsal göstergeli ve ±1ºC hassasiyetle okunur tipte olmalıdır.

 17. Cihazın termometresi 250 - 1200 ( ± ) 10ºC arasında hassasiyette çalışabilir olmalıdır.

 18. Cihazda 1 dakika ile 59 saat 59 dakika arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilen zamanlayıcı olmalıdır. Zamanlayıcı ayarlanan zamanın geriye doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sinyal verecektir.

 19. Kullanılabilir hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ( ± ) 10ºC’yi geçmeyecektir.

 20. En yüksek çalışma sıcaklığına erişmesi 1 saatten fazla sürede olmayacaktır.

 21. Cihazın kapağı açıldığında ısıtıcı üzerindeki gerilim kati surette kesen emniyet sistemi olmalıdır.

 22. Cihazın ısı yalıtımı seramik yünü ile yapılmış olacak, ısı ve elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olmalıdır.

 23. Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 3000 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.

 24. Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak ve cihazın gücüne uygun olmalıdır.

 25. Cihazın iç elektrik tesisatında kullanılan kablolar cihazın gücüne uygun olacak, sıcak bölgelerde kalan kablo izolasyonları mutlaka silikon esaslı olmalıdır.