40cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı KNGMED BL001-40 Teknik Şartnamesi

image

ST01149 40cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı KNGMED BL001-40

40cc Bronşial Lavaj Toplama Kabı Teknik Şartnamesi

  1. Kullanımı kolay olmalıdır.

  2. Dişi-erkek bağlantı uçları olmalıdır.

  3. Hasta adı yazılabilen etiketi olmalıdır.

  4. Numune miktarını gösteren ölçek olmalıdır.

  5. Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.

  6. Hacmi 40 cc olmalıdır.

  7. Kabı açmadan veya dökmeden aspirasyon kesilmeden numune alımını sağlamalıdır.