4734 Kamu İhale Kanunu 30.12.2020

4734 Kamu İhale Kanunu

RG. 22.01.2002/24648

No.: 4734

Kabul Tarihi: 04.01.2002

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2003

Son Değişiklik Tarihi: 30.12.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 30.12.2020

30.12.2020 RG de yayımlanan bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

EK te yayını ve değişiklikleri gösteren karşılaştırmalı sürümü bilgilerinize sunarız.

kamu-ihale-kanunu-4734-66 RG 30.12.2020.docx (112 KB)

kamu-ihale-kanunu-4734 Sürüm 65 ile Sürüm 66 karşılaştırması.docx (25.3 KB)