4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlar Hakkında

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin” 11.07.2023 tarih ve 32245 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğe ilişkin TÜMDEF Federasyon Hukuk Danışmanı Av. Ayhan Şimşek tarafından gönderilen duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.

Belge: Doğrudan Temin Duyuru 11.07.2023.docx (15.2 KB)