4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru 22.03.2019

image

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için Kanunun 18 inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Bu kapsamdaki sigortalıların Kurumumuz ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte idi.

Söz konusu sigortalıların çalışmadığına dair beyanlarını Kurum ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Belge: 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru.pdf (426.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/emeklilik_hizmetleri_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20190322_08

1 Beğeni