6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 28.10.2020

Sayın Üyemiz,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

RG. 17.05.2020/31130

Kurum: Ticaret Bakanlığı

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 17.05.2020

Son Değişiklik Tarihi: 28.10.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 28.10.2020

Bugün tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. EK te bilgilerinize sunarız.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanu. Geçici 13 üncü Madd. Uygulan İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ RG 28.10.2020-2.docx (25.1 KB)

Sürüm 1 Sürüm 2 karsilastirmasi-1 (2).docx (25.4 KB)