663 sayılı KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair yönerge 01.04.2019

image

Belgeler:

663 sayılı KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair yönerge.pdf (743.2 KB)

Genel Yazı.pdf (50.0 KB)

663 KHK kapsamında görev yapan personele ek ödeme yapılmasına dair yönerge Makam Onayı.pdf (34.5 KB)

Kaynak: 663 sayılı KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair yönerge