6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sunum Dosyası 18.12.2019

Sayın Üyemiz,

Sistem Global firmasından Av. Merve İŞGÖREN’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin yapmış olduğu sunum ektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla.

Belge: KVKK-short version.pdf (1.16 MB)