7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Müracaat ve Ödeme Sürelerin Uzatılmasına ve Mücbir Sebep İlanı Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Taksit Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru 27.08.2021

image

Belge:
duyuru_20210827.pdf (185.9 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu