(AB ) 2017/746 sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırması Kapsamında Hazırlanan “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Duyuru 30.12.2019

image

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin Tüzük’e paralel olarak “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Ek’ te; (AB ) 2017/746 sayılı Tüzük ve İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı Yönetmelik Taslağının (maddeler ve ekler ayrı olarak) Karşılaştırma Tabloları, (AB) 2017/746 sayılı Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.

İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 04/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Belgeler:

(1) (AB) 2017-746 sayılı Tüzük ve İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu.docx (341.5 KB)

(2) (AB) 2017-746 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu Ekleri.docx (248.8 KB)

(3) (AB) 2017-746 sayılı Tüzük.pdf (1.4 MB)

(4) İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı Görüş Formu.docx (13.9 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu