Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 1

Soru:

Kardeşim için hastaneye acilden giriş yaptık.İşten çıkışı 90 günü aştığı için bizden para talep ettiler.Bu parayı ödedik ancak ve bir fiş aldık.Ancak fişin üzerinde kaşe basılmış ve daha önceden de 2 kişiden bu ücreti almışlar. Bu durumun incelenmesini istiyorum.

Cevap:
Şikayette bulunan vatandaşın sigortalılığı sona erdiğinden kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu 2010/16 sayılı genelgesi gereğince acil servisten hastadan para alınmaması gerektiğinden kişinin konu için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapması yönünde bilgilendirilmelidir.

Soru:

Çocuğum anaokulunda düşmüş ve öğretmenleri ……… Hastanesine götürmüşler. 150 TL para istenmiş.Başhekimle görüştüm 95 TL tarafıma geri ödendi.Ancak 55 TL’yi ödemediler.Bu durumun incelenmesini istiyorum.

Cevap:
SUT gereği acil hizmetler için sigortalıdan herhangi bir ücret alınmaması gerekmektedir. Özel Sağlık hizmet sözleşmesinde de bu duruma aykırı davranılması halinde cezai müeyyide öngörmektedir. Konunun değerlendirilmesi için sigortalının elindeki fatura örneğiyle birlikte yazılı olarak hastahanenin faturalarının incelendiği … SGK il Müdürlüğü’ne yazılı müracaat etmesi yönünde bilgilendirilmelidir.

Soru:

Askeriye’den emekli oldum ………. Üniversitesi Hastanesinde acilde tedavi oldum. 500 TL ücret ödedim. Bu uygulama yasal mıdır?

Cevap:
Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müraacat etmeleri gerekmektedir.

Soru:

Kanser hastasıyım. 4. evre. Gündüzleri yanımda kimse olmadığı için akşamları acil servisten giriş yapmak zorunda kalıyorum. Bana çekilen filmlerden ücret talep ediyorlar. Ayda 10 film çektiriyorum, bu ücreti karşılamakta güçlük çekiyorum. Sosyal güvencem olduğu halde neden benden para alıyorlar. Bu durumdan şikayetçiyim.

Cevap:
Acil olmayan bir halden dolayı sağlık hizmet sunucusu tarafından verilen sağlık hizmetleri kuruma fatura edilmesi halinde, kurumca bu hizmet acil kapsamında değerlendirilmediği için hastane faturasına kesinti uygulanmaktadır. Bu nedenle hastanın herhangi bir sağlık hizmeti sunucusuna normal poliklinik muayenesi olabileceği saatlerde başvurması gerekmektedir.