Aday Memurların Dikkatine 17.03.2020

image

Kurumumuz tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak,

“Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kurumumuza açıktan atanan personelin

aday memur temel eğitim sınavı 16.03.2020 tarihinde yapılmış olup sınav sonuçları açıklanmıştır.

Belge: 2020 yılı Aday Memur Temel Eğitim Sınav Sonuçları.xlsx (38.5 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu