AED Defibrilatör Cihazı Cardiac Science Powerheart AED G3 Teknik Şartnamesi

Defibrilatör Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihazın impuls şekli, çift fazlı, external bifazik, akım kontrollü olmalıdır. Hastanın vücudundaki elektrik akımı, hastanın kişisel direncine bağlı olmaksızın tüm impuls süresi boyunca tam olarak korunmalıdır.

 2. Cihazın enerji aralığı otomatik modda 180Joule -300Joule arasında olmalı ve hastaya verilecek enerjiyi otomatik olarak ayarlayabilmelidir. Cihaz Manuel modda iken defibrilasyon enerjisi cihaz üzerindeki dokunmatik tuşlar kullanılarak 5 Joule - 360Joule arasında ayarlanabilmelidir.

 3. Cihaz 200J enerji miktarına, batarya full dolu iken max 10 saniyeden daha az bir sürede ulaşmalıdır.

 4. Cihaz asenkron ve senkron modda çalışmalıdır.

 5. Cihaz, EKG derivasyonlarını 4 kutuplu EKG kablosu ile 6 kanaldan (I,II,III,aVR,aVL,aVF), en az 25mm/sn’ hızdan verebilmelidir.

 6. Cihaz otomatik modda yastık padler ce 3 kutuplu EKG kablosu ile hastaya müdahale edilmelidir. Bu padlerin kablosu sabit kalması koşulu ile yalnızca padler değiştirilmelidir.

 7. Cihaz EKG derivasyonlarını, ekranda istenilen 2 kanaldan gösterebilmelidir.

 8. Cihaz açıldıktan sonra ekran üzerinde, analiz sayısı, şok sayısı, saat, bataryanın kapasitesi ve mikrofonun durumu, hafıza kartının kapasitesi görülebilmelidir.

 9. Cihazda dakikadaki Kalp atım frekans aralığı 30-300 olmalıdır.

 10. Cihazda dakikadaki Alarm limitleri aralığı 30-300 arasında olmalıdır

 11. Cihaz VF/VT deteksiyonunu tanımalı ve manuel kullanıma uygun olmalıdır.

 12. Cihaz, gerekli analizi yapıp şok uygulanıp uygulanmayacağına karar vermelidir.

 13. Cihaz Kalp pilini ve artefaktları tanıyabilmeli ve kullanıcıyı uyarmalıdır.

 14. Cihaz ekranı TFT, LCD tip yüksek çözünürlüklü(0,36X0,36mm piksel büyüklüğünde) en az 5inc ebatlarında olmalıdır.

 15. Cihazda yetişkin ve pediatrik kaşıklar üst üste montaj olmalı, yetişkin kaşıklar üstten ayrıldığında alttaki pediatrik kaşıklar kullanıma hazır olmalıdır.

 16. Cihaz otomatik modda kullanıcıyı sesli olarak Türkçe komutlarla yönlendirmeli aynı zamanda ekran üzerinde bu bilgileri yazılı olarak gösterebilmelidir.

 17. Cihaza ait bir adet en az 32 MB RAM dahili bellek bulunmalı, istenildiğinde bu bellek kullanıcı tarafından değiştirilip yükseltilebilmelidir. Bu bellek cihazın açılışından itibaren hastaya yapılan uygulamalara kadar dış seslerde dahil olmak üzere kayıt yapabilmelidir. İstenildiğinde mikrofon kapatılarak dış ses kayıt devre dışı bırakılabilir.

 18. Cihazdaki bu bilgiler daha sonra okuyucu vasıtası ile computure aktarılabilmeli, bellek boşaltılıp tekrar kullanılabilmelidir.

 19. Cihaz ayrıca, manuel modda EKG Kağıdı vasıtası ile tüm bilgiler kağıda yazdırabilmelidir. Yazıcı hızı 25mm/sn ve 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.

 20. Cihaz yazıcı termal ısı prensibine göre çalışmalı, kağıt ebatları 25m, 58mm olmalıdır.

 21. Cihaz sesli ve görsel olarak hataları ekranda görüntüleyebilmelidir.

 22. Cihazın bataryası Lityum iyon 12 V, 1,4 Ah olmalı boşaldığında 1 saat içerisinde doldurulabilmelidir. Bu batarya 4 saat monitörizasyon veya da tam dolu iken 50 adet şoka izin verebilmelidir.

 23. Cihaz otomatik modda yaptığı analizden sonra şok gerekiyorsa, enerji seviyesini otomatik kendisi ayarlamalı kullanıcı sadece tek tuşa basarak şoku uygulayabilmelidir.

 24. Cihazda SPO2 fonksiyonu bulunmalıdır. Gösterge sahası %0-%100, kalibrasyon sahası ise %50-%100 arasında olmalıdır.

 25. Cihaz son 10 adet vakayı hafızasında saklayabilmeli, istenildiğinde bu verilere ulaşılabilmelidir.

 26. Bataryayı şarj etmek için şarj aleti bulunmalıdır.

 27. Bu montaj kiti vasıtası ile istenildiğinde tek tuşa basılarak cihaz kitten ayrılabilmelidir.

 28. Cihazın ağırlığı batarya dahil 5 (bataryasız)kg’dan fazla olmamalıdır.

 29. Cihazda ikinci bir gösterge paneli ile cihazda herhangi bir arıza varsa, bu durum kullanıcı tarafından görülebilmelidir.

 30. Cihaz 0 ile 50 derece arsında rahatlıkla çalışabilmelidir.

 31. Cihaz dahili bir test yüküne sahip olmalı ve kapatıldığında yada bir kontrol aktive edildiğinde depolanan enerji bu yük üzerinden boşaltılmalıdır.

 32. Cihaz Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.

 33. Cihaz, kullanıcısının set-up ayarlarına girmesine ve belli ayarları yapmasına izin vermelidir.

 34. Cihaz TSE, TSEK, ISO veya Uluslar arası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalı ve teklifte belgelenmelidir.

 35. Teklif veren firma, cihaza ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri yeterlilik Belgesi ve TSE’den Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile servis hizmeti verdiğini belgelendirmelidir.

 36. Teklif sahibi, cihazın üreticisi veya distribütörü olmalı, distribütörlük belgeleri konsolosluk tasdikli olmalıdır. Bunların dışındaki teklif sahipleri, cihazın distribütöründen satıcı yetki belgesi ile garanti taahhüt belgelerini ihale dosyasında belgelendirmelidir. Bu belgeler ihale yılı içinde alınmış olmalıdır.

 37. Türkiye mümessili olarak yetki veren firmalar Cihazın Türkiye mümessili olduklarını kanıtlayan belgelerini teklifle birlikte vereceklerdir.

 38. Cihaz imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı, ücreti mukabilinde 10 yıl süre ile yedek parça temin garanti taahhütnamesi verilecektir.

 39. Cihazın teklif sahibi üretici veya distribütör değilse; üretici veya distribütörün teklif sahibine hitaben 24 ay süreli garanti ve 10 yıl süreli yedek parça temin etme garantisi vereceklerdir.

 40. Cihazın, 7 coğrafi bölgede en az 1 adet yetkili servis listesi veya bayisi olacaktır.