Aktinomikoz nedir?

images (21)

Aktinomikoz bakteri cinsi Actinomyces’in neden olduğu subakut kronik bir enfeksiyondur . enfeksiyon nedeniyle enflamatuar süreçlerin (süpürasyonu), fibroz, apse oluşumu, hem de apse irin kanalı (sinüs) kükürt içeren granüllerin deşarj irin oluşumu ile eşlik edilerek, bir merkezi veya lokalize şişme yerde ile karakterize edilir.

Aktinomikoz oldukça nadirdir ve enfeksiyon vücudun bir noktasında lokalizedir. Bunun nedeni, Actinomyces bakterilerinin vücut dokularına nüfuz etme yeteneğine sahip olmamasıdır. Bununla birlikte, bazı vakalarda, Actinomyces bakterileri çok yavaş olsa da vücudun dokularından geçebilir.

Aktinomikozun belirtileri, ortaya çıkan enfeksiyon türüne bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Tanımlanmış birkaç aktinomikoz türü şunlardır:

Servikofasyalal oral aktinomikoz. Bu tür aktinomikoz enfeksiyonu ağız, ağız boşluğu, çene, boyun ve yüz bölgesinde meydana gelir. aktinomikosis oralis çoğu durumlarda dişler ve diş etleri (örneğin, tartar ve diş çürüğü) ile çene problemler (örneğin, bir çene yaralanması) veya sorunlar kaynaklanır.

Abdominal aktinomikoz. Karinada aktinomikoz enfeksiyonu oluşur. Abdominal aktinomikozun ortaya çıkış nedeni çok çeşitlidir, bunlardan biri apandisit enfeksiyonunun (apandisit) bir sonucudur .

Torasik aktinomikoz. Bu, akciğerlerde veya diğer solunum organlarında oluşan bir tür aktinomikoz enfeksiyonudur. tahmin edilen akciğer aktinomikoz enfeksiyonu çoğu ile kontamine püskürtme tükürük ya da sıvı solunmasının neden olduğu Actinomyces solunum organları içine nüfus eder.

Aktinomikoz Nedenleri

Bakteriler Actinomyces hastalığa neden olabilir mukoza tabakasını nüfuz etme yeteneğine gerektiren fakültatif patojen ortakçı bakterilerdir. Aktinomikoz, genellikle çeşitli cins bakterilerden ya da diğer cinslerden Actinomyces veya diğer bakterilerden kaynaklanır. Bakteriler Actinomyces israelii ve Actinomyces gerencseriae insanlarda aktinomikozisin durumunda en yaygın iki bakterilerdir. Apart bakteri iki tür, bakteri türüdür Actinomyces daha aktinomikozisin durumlarda bulunabilir, diğerleri arasında olduğu , Actinomyces odontolyticus viskoz Actinomyces, meyeri, Actinomyces turicensis, Actinomyces ve Actinomyces radingae. Actinomyces kaynaklı enfeksiyonlar mukoza membranlarına komşu dokularda görülme eğilimindedir. Aktinomiköze maruz kalan bir kişinin olasılığını artırabilecek bazı şeyler şunları içerir:

) Yaş. Aktinomikoz sıklıkla 20-60 yaşlarında ortaya çıkar.

) Erkekler. Kadınlarda ortaya çıkma eğiliminde olan pelvik aktinomikoz hariç, aktinomikoz genellikle erkeklerde görülür.

) Diyabet.

) İmmunosupresyon. Bir kişinin bağışıklık sisteminin durumu bozularak aktinomikoza daha yatkınlık oluşturur. Örneğin, HIV enfeksiyonunun, kemoterapi, steroid tüketimi, bisfosfonatlar, böbrek transplantasyonu veya akciğer nakli nedeniyle.

) Alkol tüketimi

) Ağ hasarını yaşıyor. Örneğin yaralanma, ameliyat veya radyoterapiden dolayı.

) Diş çürüğü veya diş hijyeni iyi korunmazsa

) Daha önce karın cerrahisi geçmişi varsa

Aktinomikoz Belirtileri

Aktinomikoz semptomları durumun bulunduğu yere göre değişir. Servikofasyal oral aktinomikozun sık görülen semptomları şöyledir:

) Ateş

) Ağrı hissetmeyen alt çene etrafında kronik şişme görünümü. Ancak bazen bu şişme de ağrıya neden olabilir.

) Habis lezyonlar (kanser) olarak sert ve sıklıkla yanlış lezyonların ortaya çıkışı.

) Aktinomikozun kronik olduğu ve ilerlemiş bir aşamaya geldiği durumlarda lenfadenopatinin ortaya çıkışı.

) Kükürt gibi sarı sıvı salgılanmış pus (sinüs) kanalları.

) Şişkinlik çevresindeki cilt rengi kızarıklık veya mavimsi hale gelebilir.

) Servikofasialal ağızdan aktinomikoz bazı vakalarda kemiklere ve kaslara da yayılabilir.

Torasik aktinomikoz durumunda genellikle ortaya çıkan semptomlar şöyledir:

) Hafiften orta şiddette bir ateş.

) balgamla kuru öksürük veya öksürük olabilir. Bazı durumlarda, aynı zamanda kanla öksürük görünebilir.

) Yorgun ve bıkmış hissetmek

) Nefes darlığı.

) Göğüs ağrısı.

) Aktinomikoz enfeksiyonu uzun süre devam ediyorsa, öksürmek (hemoptizi) ve kilo verme.

) Akciğerlerde bazen akciğer alanında bir yumru görünen sıvı bulunur.

) Kontrol edilmediği takdirde, enfeksiyon akciğerlerin, kalp zarının, göğüse yayılabilir.

Karın aktinomikozu söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek semptomlar şöyledir:

) Düşük dereceli ateş.

) Ağırlığı kaybetmek.

) Yorgun ve bıkmış hissetmek

) Karın ağrısı.

) Bir yumrunun görünümü veya alt karın şişmesi. Ancak palpasyon yöntemi ile fizik muayene sırasında bazen topak hissedilmez.

) Karında oluşan sinüslerden sızıntı sıvısı görünümü.

) İshal veya kabızlık.

) Mide bulantısı ve kusma.

Aktinomikoz Tanı

Actinomycosis şu şekilde incelenerek bilinir ve teşhis edilebilir:

Kan muayenesi. Aktinomikoz kan sedimantasyon hızında, alkalin fosfataz enziminde ve reaktif C proteinde (CRP) bir artışa neden olabilir. Buna ek olarak, aktinomikoz da hafif anemi ve lökositoza neden olabilir.

İç organların görüntülenmesi. Görüntüleme, BT taramaları, MRI ve göğüs röntgeni kullanılarak yapılabilir. aktinomikozu hastalarda bir bilgisayarlı tomografi ve MR iddia edilen aktinomikozu tabi üzerindeki nonspesifik apse varlığını gösterebilir. göğüs röntgen özellikle göğüs aktinomikozis içinde, göğüs üzerindeki pnömoni, topaklar veya lezyonlar bilemez. doğru bir aktinomikozisin varlığını teşhis edemez iken, iç organların görüntüleri özellikle doku örnekleme zamanında, mikroskop aracılığıyla vücut dokusunu değerlendirmek yardımcı olmak için kullanılabilir.

Histopatolojik muayene. Bir aktinomikoz geçirmiş olduğundan şüphelenilen doku numuneleri, doku görünümünü görmek için bir mikroskop ile gözlenebilir. Mikroskopik çalışmalar için örnekler, aktinomikozlu organlardan gelen sızlanma salgınından da elde edilebilir. Sıvılar, bakteri kültürü başarısızlığı riski oldukça yüksek olmasına rağmen doğrudan veya bakteri kültürü ile gözlemlenebilir.

Moleküler Genetiğin Analizi. Daha hızlı ve doğru tanısal amaçlar için, moleküler genetik analiz yöntemleri, Actinomyces varlığını teyit etmek için kullanılabilir . Uygulanabilir yöntemler arasında PCR, bakteri RNA dizilemesi, in situ spektrofotometrik hibridizasyon ve kütle spektrometresi bulunmaktadır.

Aktinomikoz tedavisi

Aktinomikozis en önemli tedavi gibi antibiyotikler, beta-laktamlar, özellikle sınıf kullanmaktır penisilin G ve penisilin V . Bakterilerin yeteneği Actinomyces dirençli penisilin antibiyotik bu sınıf ana tedavi aktinomikoz olarak kullanılabilir, böylece, oldukça düşüktür. İlk aşamada tedavi kullanabilir penisilin G , ardından 2-6 hafta için damardan penisilin V oral 6-12 ay. Ancak aktinomikoz hastalarının tamamı için 6-12 aylık tedavinin gerekli olmadığını unutmayın.
Aktinomikoz, penisilin kullanmanın yanı sıra , diğer antibiyotiklerle de tedavi edilebilir:

) Benzılpenıcılın.

) Amoksisilin.

) Seftriakson.

) Meropenem.

) Piperasilin ve tazobaktam.

) Doksisiklin.

) Klindamisin.

) Eritromisin.

) Klaritromisin.

Genellikle aktinomikoz hastalarda, sadece bakteri cinsi Actinomyces aktinomikozisin bölgede bulunan, ama çoğu zaman da bu gibi diğer bakteriler vardır, Staphylococcus aureus ve gram-negatif anaerob. Bu nedenle, tedavi başlangıcında antibiyotik verme zamanda da enzimin, beta-laktamaz engelleme yeteneğine sahip antibiyotikler verilmelidir. Beta laktamaz, Actinomyces’i öldürmek için verilen antibiyotik performansını inhibe edebilir . Beta-laktamaz inhibe etme kabiliyetine sahip antibiyotiklere örnek olarak klavulanat ve tazobaktam verilebilir .
Özellikle karın aktinomikozis olan insanlar için, verilen yanında amoksisilin , metronidazol, klindamisin , veya klavulanat , ayrıca aminoglikositleri verilebilir. Aminoglikosidler işlev bakteri aile ortadan kaldırmak için Enterobacteriaceae önce antibiyotiklere dirençli olup aktinomikoz oluşan şiddetlendirebilir.

Cerrahi gerçekten aktinomikozlu hastalarda yapılabilir, ancak aktinomikoz tedavisinde birincil yöntemin antibiyotiklerden geçtiğini unutmayın. Ameliyatla aktinomikoza neden olan bazı durumlar şunları içerir:

Geniş ağ hasarı ve şebeke rezeksiyonu veya başka bir işlem yapılması durumunda. Örneğin nekroz, sinüs enfeksiyonu ve fistüllerin görülmesi durumunda.

Cilt yüzeyinden emme yapılarak boşaltılamayan büyük bir apse veya ampiyem varsa (abseli).

Apseler, örneğin üriner sistemin pelvik aktinomikoz üzerindeki apsesi engelliyorsa, organ yolunu bloke ettiği ortaya çıkarsa.

Hasta antibiyotik tedavisi görmezse

Özellikle Actinomyces enfeksiyonu , beyin ve omurilik gibi merkezi sinir sistemine yayılırsa, aktinomikoz ölüme neden olabilir . Aktinomikozdan ölüm oranı yüzde 28 kadar yüksek olabilir, ancak oran aktinomikozun başlangıç ​​yerine bağlıdır. İyi tedavi ve tıbbi tedavi alırsanız, hasta azami ölçüde harekete geçebilir.

Aktinomikoz komplikasyonları

Aktinomikoz komplikasyonları, özellikle hastada görülen enfeksiyonların düzgün bir şekilde ele alınmaması ve diğer organlara yayılması durumunda ortaya çıkabilir. Aktinomikoz nedeniyle ortaya çıkabilecek bazı komplikasyonlar şunlardır:

) Osteomiyelit , özellikle çene kemiğinde, kaburgalarda ve omurgada.

) alan duramaterden köken alan zarlar meninkslerin beyin ve kraniyal sinir enfeksiyonu (baş) ve omurga (vertebral) da dahil olmak üzere kronik menenjit, ve enfeksiyon ile ilgili bir abse.

) Endokardit .

) Aktinomikoz yayılması

) Karaciğer apsesi.