Alerjik Deri Hastalıkları Nelerdir?

5e270b1818c7730520960a79

Alerjik Deri Hastalıkları

Alerjik deri hastalıkları çok farklı görünümlerde olmakta ve görünümleriyle birlikte meydana gelme sebepleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Alerjik bir deri hastalığı ile ilgili en belirgin değişiklikler ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanmadır. Bunlara ek olarak kabarma, deride dökülme gibi etkiler de alerjik reaksiyonlardan bazılarıdır. Alerjik deri rahatsızlıklarının bir kısmı şöyledir:

Kurdeşen

Oldukça yaygın bir şekilde görülen kurdeşen hastalığı yani ürtiker, genellikle hem hastayı hem de doktoru fazlasıyla zorlayan bir hastalıktır. Buna rağmen günümüzde immünoloji ve alerji uzmanlarının araştırmaları sayesinde kurdeşen hastalığı için çok etkili ve çözüme yönelik nokta atışı yapan tedaviler mevcuttur. Kurdeşen hastalığı, cilt üzerinde oval veya dairesel şekilli, kaşıntılı, kızarık ve kabarık lezyonlar oluşturur. Boyutları değişkenlik göstermekle birlikte lezyonların orta kısımları soluk renkte olabilir. Lezyonların kalıcılık süresi de değişkenlik gösterir. Bazı lezyonlar çabucak kaybolabilirken, bazıları ise birkaç gün süre ciltte kalabilir.

Egzama

Dermatoloji kliniğine gelen hastalar arasında önemli bir yer tutan egzamanın değişik kategorileri bulunmaktadır. Oldukça sık karşılaşılan bir hastalıktır fakat kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Egzama, genetik faktörlere bağlı, diğer bir deyişle kalıtsal olabileceği gibi, harici sebeplerle de ortaya çıkabilir. Bu hastalığın göze çarpan en büyük sebebi olarak kış aylarında soğuk havadaki artış ve nem oranındaki düşüştür. Buna ek olarak, egzama özellikle ev hanımlarında oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Sabun, deterjan, tozlu ortamlar ve kimyasal maddeler de egzamaya sebebiyet veren diğer etkilerdir.

Akut Ürtiker

Akut Ürtiker, aniden başlayan, derinin üst tabakasında yer alan, kaşıntılı, kırmızı renkte, birleşerek büyümeye eğilimli, farklı şekil ve büyüklükte olabilen deri lezyonlarıdır. Çocukluk çağında oldukça yaygın görülen cilt rahatsızlıklarından biridir. En sık görülen nedenleri arasında ilaçlar, gıdalar ve enfeksiyonlar yer almaktadır. Akut Ürtiker lezyonlarının üzerine parmak ile baskı yapıldığında genellikle renkleri solar. Bazı vakalar verilen tedaviye kısmi olarak olumlu yanıt verip 20 güne kadar uzayabilen alevlenme periyodları gösterebilmektedir. Hastanın ilk ürtiker atağında mide ve bağırsak şikayetlerinin olması bize hastalığın uzayabileceğini göstermesi bakımından önemli ipuçları verir.

Kronik Ürtiker

Kronik Ürtiker, bilinen diğer adıyla kronik kurdeşen hastalığı ciltte görülen ürtikerin 6 hafta veya ciltte kendini sürekli yenileyerek daha uzun süreler boyunca kalması durumudur. Kronik ürtiker belirtileri tıpkı diğerlerinde olduğu gibi ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklık olarak sıralanabilir. Kronik ürtiker, hayati tehlike taşıyan bir hastalık değildir fakat yine de hastayı yaşam kalitesi bakımından oldukça zorlar. Uyku ve diğer günlük aktiviteleri fazlasıyla etkiler. Nedeni ve kesin tedavisi tam olarak bilinmemekle birlikte, antihistaminikler ve kaşınma önleyici ilaçlar bir çok hastaya iyi gelen yöntemlerdir.

Kontakt Dermatit

Kontakt dermatit, deriye temas eden bazı maddelerin ciltte reaksiyon göstererek döküntü oluşturması durumudur. Cilde temas eden maddelere duyarlı olan ciltler alerji gösterir bu nedenle kontakt dermatit hassas ciltlerde çok sık görülür. Duyarlı kişinin kontakt dermatit rahatsızlığına sebebiyet veren alerjenlerle devamlı ve tekrarlayan teması bu hastalığın kronikleşmesine sebep olur. Erişkin vakalarda kozmetik ürünler bu rahatsızlığa en sık sebebiyet veren faktörlerden biri olarak saptanmıştır. Bu hastalığın tedavisinde yapılacak ilk şey, cildi bol suyla iyice yıkayıp tahriş eden alerjenden cildi hemen uzaklaştırmak, kaşınan bölgeleri de kaşımamaya çalışmaktır.

Alerjik Deri Hastalıklarında Tanı Testleri Nelerdir?

Alerjik deri hastalıklarının tanısı genelde hastanın öyküsünü dinleyerek teşhis edilebilecek kadar kolaydır. Tanı koymak her ne kadar kolay olsa da, yapılan testler tanının kesin olarak doğrulanması ve bu hastalığa neden olan alerjenlerin belirlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Alerjik deri hastalıkları teşhisinde kullanılan tanı testleri cilt üzerine ve cilt içine olmak üzere ikiye ayrılır. Prik (cilt üzerine) yönteminde alerjen cilde damlatılırken, intradermal (cilt içine) yönteminde alerjen iğne ile cilt içerisine enjekte edilir.

Yazıyı indirmek için: Alerjik Deri Hastalıkları.docx (15.8 KB)