Alet ve Yüzey Temizleyici Dezenfektan Dermosept AF 1 Litre Teknik Şartnamesi

Alet ve Yüzey Temizleyici Dezenfektan Teknik Şartnamesi

  1. Ürün hızlı etkili, sprey formunda tıbbi cihaz ve ekipman yüzeyleri için dezenfektan özellikte olmalıdır.

  2. Ürün, aldehit, fenol ve alkol içermemelidir.

  3. Küvözlerde, ultrason probları, hemşire deskleri, pansuman arabaları, doktor ve diş doktorlarının muayenehanelerinde hızlı bir dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yerler, ameliyatlar arası ameliyathane demirbaşları ve ameliyathane masaları, taşıma araçları, sedyeler ve ambulanslar, diş hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aeretör başlıkları, LCD monitörler, kapı kolu vb. gibi sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar da kullanılabilmedir.

  4. Ürün orijinal ambalajında, ışık geçirmez özellikte yüksek yoğunluklu polietilen (HD-PE) ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır.

  5. Ürün çevresel faktörlerden etkilenmemeli, kan, balgam gibi organik maddelerin varlığında aktif olmalı ve diğer kimyasallarla geçimli olmalıdır.

  6. Dezenfektan orijinal ambalajında bulunmalı; üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, üretim ve son kullanım tarihlerini belirtir Türkçe etiketi orijinal basılmış şekilde olmalıdır. Baskı ile ürün üzerine uygulanmamalıdır.

  7. Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. İrritan etkisi olmamalıdır. Hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılmalıdır.

  8. Uygulandığı yüzeyde herhangi bir atık ve leke bırakmadan kendiliğinden hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

  9. Öksürük ve/veya alerjik reaksiyona neden olmamalı, rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.