Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 05.03.2019

image

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tarafından 25 Mart- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır.

Belge: Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Üst Yazı.pdf (152.4 KB)

Ek: Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Ek.xlsx (11.0 KB)

Kaynak: https://eshdb.saglik.gov.tr/TR,53561/antalya-akdeniz-universitesi-hastanesi-cocuk-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-makam-onayi-ve-kursiyer-listesi-duyurusu.html