Atık İthalatı Tebliği İle İlgili Bilgilendirme 05.01.2021

Geri dönüşüm sektörünün Türkiye’de gelişimi ve önündeki engellerin kaldırılması için Paydaşımız PAGEV Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarla yürüttükleri çalışmalar konusunda sektörümüze ve kamuoyunu bilgilendirme E-maili göndermiştir.

Bilgilendirmede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nin yürürlüğe girmesiyle aşağıda

GTİP ve tanımları belirtilen geri dönüşüm sektörünün kullandığı hurdalar:

3915.90.11.90.00 Diğerleri
3915.90.80.00.19 Diğerleri

ithali yasak atıklar listesine alınmıştır. Bu çerçevede geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmelerde; bu listeden olası istisnalar, kotalar, ihracatın istisnası gibi konular tekrar değerlendirilmiştir.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/20.5.3351.pdf