Ayakta Tedavide Hekim Ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi (SUT EK-1/A)

Tanı kodu: A15-A19 → Hastalık adı: Tüberküloz

Tanı kodu: A24 → Hastalık adı: Ruam Ve Melioidoz

Tanı kodu: A80-A89 → Hastalık adı: Merkezi Sinir Sisteminin Viral Enfeksiyonları

Tanı kodu: B00-B09 → Hastalık adı: Deri Ve Müköz Membran Lezyonları Ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar

Tanı kodu: B18 → Hastalık adı: Kronik Viral Hepatitler

Tanı kodu: B20-B24 → Hastalık adı: İnsan İmmüm Yetmezlik Virüsü (HIV) Hastalığı

Tanı kodu: C00-C14 → Hastalık adı: Dudak, Ağız Boşluğu Ve Farinksil Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C15-C26 → Hastalık adı: Sindirim Organları Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C30-C33 → Hastalık adı: Solunum Organları Ve İntratorasik Organların Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C34 → Hastalık adı: Bronş Ve Akciğerlerde Malign Neoplazm

Tanı kodu: C38 → Hastalık adı: Kalp, Mediasten Ve Plevrada Malign Neoplazm

Tanı kodu: C40-C41 → Hastalık adı: Kemik Ve Eklem Kıkırdağının Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C43-C44 → Hastalık adı: Derinin Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C49.5 → Hastalık adı: Pelvis Bağ Ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı

Tanı kodu: C50 → Hastalık adı: Memenin Malign Neoplazmı

Tanı kodu: C51-C58 → Hastalık adı: Kadın Genital Organlarının Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C60-C63 → Hastalık adı: Erkek Genital Organlarının Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C64-C68 → Hastalık adı: Üriner Sistemin Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C69 → Hastalık adı: Göz Ve Eklerinde Malign Neoplazm

Tanı kodu: C71 → Hastalık adı: Beyinde Malign Neoplazm

Tanı kodu: C72 → Hastalık adı: Omurilik, Kranial Sinirler Ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malign Neoplazm

Tanı kodu: C73-C75 → Hastalık adı: Troid Ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C77 → Hastalık adı: Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) Ve Tanımlanmamış Malign Neoplazmları

Tanı kodu: C81 → Hastalık adı: Hodgkin Hastalığı

Tanı kodu: C82 → Hastalık adı: Foliküler (Nodüler) Non-Hodgkin Lenfoma

Tanı kodu: C83 → Hastalık adı: Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma

Tanı kodu: C90 → Hastalık adı: Multiple Miyelom Ve Malign Plazma Hücresi Neoplazmları

Tanı kodu: C91 → Hastalık adı: Lenfoid Lösemi

Tanı kodu: C92 → Hastalık adı: Miyeloid Lösemi

Tanı kodu: C94 → Hastalık adı: Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler

Tanı kodu: D55-D59 → Hastalık adı: Hemolitik Anemiler

Tanı kodu: D60-D64 → Hastalık adı: Aplastik Ve Diğer Anemiler

Tanı kodu: D65-D69 → Hastalık adı: Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura Ve Diğer Hemorajik Durumlar

Tanı kodu: D73.2 → Hastalık adı: Kronik Konjestif Splenomegali

Tanı kodu: D80 → Hastalık adı: Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

Tanı kodu: E00-E90 → Hastalık adı: Endokrin, Nütrisyonel Ve Metabolik Hastalıklar

Tanı kodu: F20-F29 → Hastalık adı: Şizofreni, Şizotipal Ve Sanrılı Bozukluklar

Tanı kodu: F60-F69 → Hastalık adı: Erişkinde Kişilik Ve Davranış Bozuklukları

Tanı kodu: F70-F79 → Hastalık adı: Zeka Geriliği

Tanı kodu: F84 → Hastalık adı: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Tanı kodu: F90 → Hastalık adı: Hiperkinetik Bozukluklar

Tanı kodu: G00 → Hastalık adı: Bakteriyel Menenjit, Başka Yerde Sınıflanmamış

Tanı kodu: G11.3 → Hastalık adı: Defektif Dna Tamiri Ile Birlikte Olan Serebellar Ataksi

Tanı kodu: G30-G32 → Hastalık adı: Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları

Tanı kodu: G35-G37 → Hastalık adı: Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar

Tanı kodu: G40-G47 → Hastalık adı: Epizodik Ve Paroksismal Bozukluklar

Tanı kodu: G51 → Hastalık adı: Fasyal Sinir Bozuklukları

Tanı kodu: G70-G73 → Hastalık adı: Kas-sinir Kavşağı Ve Kas Hastalıkları

Tanı kodu: G80-G83 → Hastalık adı: Serebral Palsi

Tanı kodu: G81 → Hastalık adı: Hemipleji

Tanı kodu: G82 → Hastalık adı: Parapleji Ve Tetrapleji

Tanı kodu: H81 → Hastalık adı: Vestibüler İşlev Bozuklukları

Tanı kodu: H90 → Hastalık adı: İleti Tipi Ve Sensorinöral İşitme Kaybı

Tanı kodu: I05-I09 → Hastalık adı: Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı

Tanı kodu: I10-I15 → Hastalık adı: Hipertansif Hastalıklar

Tanı kodu: I20-I25 → Hastalık adı: İskemik Kalp Hastalıkları

Tanı kodu: I26-I28 → Hastalık adı: Pulmoner Kalp Hastalığı Ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları

Tanı kodu: I31.0 → Hastalık adı: Kronik Adheziv Perikardit

Tanı kodu: I31.1 → Hastalık adı: Kronik Konstriktif Perikardit

Tanı kodu: I34 → Hastalık adı: Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları

Tanı kodu: I36 → Hastalık adı: Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları

Tanı kodu: I37 → Hastalık adı: Pulmoner Kapak Bozuklukları

Tanı kodu: I41 → Hastalık adı: Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda

Tanı kodu: I42 → Hastalık adı: Kardiyomiyopati

Tanı kodu: I50 → Hastalık adı: Kalp Yetmezliği

Tanı kodu: I60-I69 → Hastalık adı: Serebrovasküler Hastalıklar

Tanı kodu: I71 → Hastalık adı: Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu

Tanı kodu: J44 → Hastalık adı: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Tanı kodu: J45 → Hastalık adı: Astım

Tanı kodu: J96.1 → Hastalık adı: Kronik Solunum Yolu Yetmezliği

Tanı kodu: K50 → Hastalık adı: Crohn Hastalığı (Regional Enterit)

Tanı kodu: K51 → Hastalık adı: Ülseratif Kolit

Tanı kodu: K59.2 → Hastalık adı: Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış

Tanı kodu: K59.3 → Hastalık adı: Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış

Tanı kodu: K71.3 → Hastalık adı: Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle

Tanı kodu: K71.4 → Hastalık adı: Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle

Tanı kodu: K71.5 → Hastalık adı: Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle

Tanı kodu: K72.1 → Hastalık adı: Karaciğer Yetmezliği, Kronik

Tanı kodu: K73 → Hastalık adı: Kronik Hepatit

Tanı kodu: K74 → Hastalık adı: Karaciğer Fibroz Ve Sirozu

Tanı kodu: K86.0 → Hastalık adı: Kronik Pankreatit

Tanı kodu: K90.0 → Hastalık adı: Çöliak Hastalığı

Tanı kodu: M00-M99 → Hastalık adı: Kas İskelet Sistemi Ve Bağ Dokusu Hastalıkları

Tanı kodu: N04 → Hastalık adı: Nefrotik Sendrom

Tanı kodu: N11 → Hastalık adı: Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit

Tanı kodu: N18 → Hastalık adı: Kronik Böbrek Yetmezliği

Tanı kodu: N31 → Hastalık adı: Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde

Tanı kodu: Q05 → Hastalık adı: Spina Bifida

Tanı kodu: Q20 → Hastalık adı: Kalp Odacıkları Ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları

Tanı kodu: Q21 → Hastalık adı: Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları

Tanı kodu: Q22 → Hastalık adı: Pulmoner Ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları

Tanı kodu: Q23 → Hastalık adı: Aort Ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları

Tanı kodu: Q24 → Hastalık adı: Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları

Tanı kodu: Q65 → Hastalık adı: Kalçanın Konjenital Deformiteleri

Tanı kodu: Q78 → Hastalık adı: Osteogenezis İmperfekta

Tanı kodu: Q90-Q94 → Hastalık adı: Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış

Tanı kodu: Q96 → Hastalık adı: Turner Sendromu

Tanı kodu: Q99 → Hastalık adı: Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış

Belge: EK-1A AYAKTA TED. HEK. VE DİŞ HEK MUA KAT PAY. ALIN KRN HAST LİST…xls (36 KB)