Bakteri Filtresi Gibeck Iso-Gard Filter S 19211 Teknik Şartnamesi

Iso-Gard Filter S 19211

ST00947 Bakteri Filtresi Gibeck Iso-Gard Filter S 19211

Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

 1. Ürün bakteri ve filtre tutma özelliğine sahip olmalıdır.

 2. Ürün akışa gösterdiği düşük rezistanlı yapısı ile hastanın solunum işini azaltmalıdır.

 3. Ürünün ağırlığı en az 25 gram olmalıdır.

 4. Ürünün dış yapısı hasta üzerinde basınç oluşturmaması için yuvarlak yapı özelliğine sahip olmalıdır.

 5. Ürün 120-750 ml’lik akışlarda maksimum etkinliği göstermelidir.

 6. Ürünün bakteri tutuculuğu %99.99 olmalıdır.

 7. Ürünün virüs tutuculuğu %99.99 olmalıdır.

 8. Ürün dakikada 30 litrelik akışta 1.40 cmH20 basınca dayanacak dirençte olmalıdır.

 9. Ürünün ölü boşluk miktarı 69 ml olmalıdır.

 10. Ürün üzerinde gaz samplig line için luer lock port olmalıdır.

 11. Ürün üzerindeki luer lock port kullanılmadığı zaman kaçak oluşumunu engellemek için kapaklı olmalıdır.

 12. Ürün üzerindeki kapağın kaybolmasını engellemek için kapak extra aparat ile filtreye bağlı olmalıdır.

 13. Ürün filtre tek kullanımlık olmalı ve şeffaf renkte olmalıdır.

 14. Ürün endotrakeal tüp, maske ve Y konektör ile bağlantıyı sağlayan universal konnektöre sahip olmalıdır.