Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 05.03.2019

image

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi tarafından 11 Mart- 19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır.

Belge: Yoğun Bakım Hemşireliği Üst Yazı.pdf (125.3 KB)

Ek: Yoğun Bakım Hemşireliği Ek.pdf (193.8 KB)

Kaynak: https://eshdb.saglik.gov.tr/TR,53560/baskent-universitesi-ankara-hastanesi-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-makam-onayi-ve-kursiyer-listesi-duyurusu.html