Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020

Sayın Üyemiz,

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

RG. 17.11.2020/31307
Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sınıflandırma: Kanunlar
No: 7256

Bugün 17.11.2020 tarihli resmi Gazetede yayımlanan 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılaması Kanunu a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına giren (aa)31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ,

(bb) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları vb gibi kanunun duyurusunun tam halini EK’te bilgilerinize sunarız.

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunRG 17.11.2020.docx (71 KB)