Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/2 09.01.2019

image

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Alternatif Geri Ödeme
Komisyonu kararı gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer
almaktadır.

Bu düzenlemeler 10.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

Belge: T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.pdf (434.3 KB)

Ek: ek_09012019_01.xlsx (113.4 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu