Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/38 02.10.2019

image

Belge: Duyuru.docx (40.9 KB)

Ek: Ek.xlsx (61.7 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu