Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/31 29.07.2020

image

Belge: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru.pdf (108.2 KB)

Ek: 30.07.2020 Tarihli 12. Madde-YAYIM.xlsx (140.9 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu