Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/30 11.08.2021

image

Belge: 12.+MADDE+DUYURUSU+12.08.2021.pdf (106.8 KB)

Ek: 12.08.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM.xlsx (127.4 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu