Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 27.03.2018

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat: Ecz.A.KALABALIK
E-posta: [email protected]
Tlf: (312) 2078245
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda alınan kararlar 21.03.2018 tarihli, 30367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları ve Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlarda yer alan ilaçlara ait, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A), Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK- 4/B ), Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 01.04.2018’dir.

Bu düzenlemelerde yer alan “lenalidomit” etkin maddesini içeren ilaçların MHL (Mantle Hücreli Lenfoma) tanısında 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarına sırasıyla E735G, E735H, E735I, E735J eşdeğer grupları tanımlanmıştır

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1: Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-2: Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi
EK-3: Ek-4/B listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-4: Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-5: Ek-4/D listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

Belge 1: duyuru_27032018.pdf (381.0 KB)

Belge 2: EK__27032018.rar (50.0 KB)