Bilimsel ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Görüş Talebi 2018/240 28.11.2018

Sayı: 2018/240
Tarih: 28.11.2018

Sayın Dernek Yöneticileri,

Bilindiği üzere 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmelik Madde 21. De Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri olarak firmaların düzenleyeceği Bilimsel ve Eğitsel faaliyetler hakkında bazı düzenlemeler getirilmiş, aynı şekilde konuya ilişkin uygulamadaki usul ve esaslar, TİTCK tarafından yayınlanan ek kılavuz ile belirlenmiştir.

5 Kasım 2018 Tarihinde TİTCK tarafından email ekindeki duyuru yayınlanmış, konuya ilişkin kural ve yaptırımlar bir kez daha belirtilmiştir.

Son dönemde üye firmaların Bilimsel ve Eğitsel faaliyetler adına uygulama ve esaslarda yaşadığı sorun ve sıkıntılar sıkça gündeme gelmektedir. Bu nedenle söz konusu mevzuatla alakalı karşılaşılan / karşılaşılabilecek ‘Mevzuata dayalı’ ve ‘IT sistemine dayalı’ sıkıntıları 30 Kasım 2018 Cuma akşamına kadar Federasyonumuza iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge 1: BEF KILAVUZ.PDF (1.26 MB)

Belge 2: TITCK 5 Kasim Duyuru.docx (13 KB)