Birlikte Kullanım Yönetmeliği ve Birlikte Kullanım Protokolü Yayımlandı 13.05.220

image

Belgeler:

37340,saglik-bakanligi-ile–universitesi-rektorlugu-arasinda-birlikte-kullanim-protokoludocx.docx (26.0 KB)

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.pdf (252.2 KB)

Kaynak: Sayfa Bulunmadı