Biyomedikal Teknolojilerinin Dünyadaki Önemi

Biyomedikal Mühendisliği tıp ve biyoloji alanındaki sorunları çözmek amacıyla mühendislik ile temel sağlık ve fen bilimlerinin yöntemlerini ve ilkelerini uygulayan görece yeni bir mühendislik alanıdır. Sağlık alanında karşılaşılmakta olan sorunların çözümü için mühendislik bilgi ve pratiğinin uygulaması amacı ile başlangıç olarak çeşitli mühendislik dallarında çalışmalar yürütülürken 30 yılda biyomedikal mühendislik müstakil olarak bir alan olarak yapılanmıştır.

Günümüzde biyomedikal alanı yalnızca tıp alanı ile sınırlanmamaktadır. Aynı zamanda rehabilitasyon, veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği alanlarında da çok önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olan bir alan olarak gelişimini devam ettirmektedir. Hastaneler gibi yataklı sağlık kurumlarında yer alan biyomedikal cihaz türleri yüzleri, bu cihazların sayısı ise binleri bulmaktadır. İmplant, steteskop, röntgen ve manyetik rezonans (MR) gibi karmaşık özellikteki görüntüleme cihazlarından çok daha basit olarak sayılabilecek hasta yataklarına kadar daha pek çok ürün mühendisler tarafınca üretilmekte ve geliştirilmektedir. Hastanelerde hastaların tedavi edilebilmesi amacı ile kullanılmakta olan karmaşık mühendislik tasarımındaki cihazlar doktorlar tarafınca kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı ve hastalıkların tedavi edilebilmesi yüzyıllardır her ülkenin en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. İnsan sağlığı ve hastalıkların tedavi edilebilmesi yüzyıllardır her ülkenin en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. Biyomedikal Mühendisliği’nin ise batı ülkelerinde 50 yıldan uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Dünyada hem tedavi edici hem de koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak yatırımların ve araştırmaların artması sonucunda biyomedikal mühendisliği aranan bir meslek haline dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2850 milyar dolar, İngiltere’de 280 milyar dolar, Rusya’da 177 milyar dolar, Türkiye’de ise 105 milyar dolar sağlık harcaması yapılmaktadır. Türkiye’de toplamda 2000 civarı medikal görüntüleme cihazı ve 15000 adet üzerinde hemodiyaliz cihazı bulunuyor. Türkiye’de kişi başına düşmekte olan CT ve MR cihazı sayısı Kanada ve İngiltere’nin üzerindedir. Bu duruma rağmen Türkiye’de henüz hemodiyaliz ve medikal görüntüleme cihazlarının yerli üretimi söz konusu değildir. Türkiye’de yer alan cihazlar dışardan gelmektedir. Aynı zamanda cihazların bakım, onarım ve yedek parça temininde de yurt dışına bağımlılık söz konusudur.