Biyomedikal Teknolojileriyle İlgili Dünyadaki İş İmkânları

Biyomedikal teknolojileri ile ilgili çalışmakta olan kişiler biyomedikal mühendisliği eğitimi almakta. Biyomedikal Mühendisliğin çalışma alanı, genellikle biyolojik sistemlerin, özel olarak da, üst düzeyde organize olmuş, karmaşık bir sistem olan insan vücudunun bileşenlerinin yapılarını, çalışma şekillerini ve etkileşimlerini anlayabilmek ve işlevsel bozukluklarını belirleyerek giderebilmek için gerekli araç, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış olan bir araştırmada, 2008 ile 2018 yılları arasında iş bulabilme fırsatının en çok artacak olduğu mühendislik dalının, %72’lik bir artış hızı ile biyomedikal mühendisliği olacağı belirtilmiştir.

Biyomedikal mühendisleri hastanelerde;
• Tanı ve tedavi amacı ile kullanılmakta olan elektronik, mekanik cihaz ve sistemlerin teknik işletme ve bakım onarımının yapılmasından,
• Gelişmekte olan teknolojinin hastane ortamına aktarılabilmesi, teknik şartname, cihaz seçimi, kullanıcı eğitimi gibi görevlerden,
• Cihaz performans kontrolü ve kalibrasyonu ile alakalı yöntemler geliştirmekten ve uygulamaktan,
• Kullanılmakta olan otomasyon sistemlerinden,
• Sterilizasyon ve emniyet standartlarını belirleme ve uygulamaktan,
sorumlu olarak çalışmaktadır.

Biyomedikal mühendisleri hastaneler dışında özel sektör ya da ARGE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmaları içerisinde bulunan kurumlarda;
• Yapay organlar, kalp pilleri, diyaliz makinesi gibi çeşitli tıbbi cihazların tasarımı ve üretimi,
• Hastaların ameliyat ve yoğun bakım durumunda gözlemlenebileceği bilgisayar ve elektronik sistemlerin tasarlanması ve kurulması,
• Kan analizinde kullanılması gerekli olan sensörlerin tasarımı ve üretimi,
• Klinik çalışmalarda alınacak olan kararlara destek olabilecek uzman sistemler ve yapay zeka sistemlerinin tasarlanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi,
• Anjiyo, röntgen, manyetik rezonans, ultrasın gibi tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarımı ve üretimi,
• Sinir, solunum, sindirim, dolaşım gibi fizyolojik sistemlerin sayısal anlamda incelenmesi için bilgisayar ve matematik modellerin gerçekleştirilmesi,
• Çeşitli tedaviler için kullanılabilecek yeni biyomalzemelerin tasarımı ve malzemelerin kullanılırlığının test edilebilmesi
• İncinme, yaralanma gibi tedavileri inceleyebilmek için bilgisayar modellerinin geliştirilmesi,
Gibi dünya genelinde son derece geniş bir yelpazede iş imkânı bulunmaktadır.