Böbrek Hastalalıkları

Böbreklerimiz aşağı torasik ve yukarı lomber vertebra seviyesinde yaklaşık 120-170 gr ağırlığında 1236 cm ebatlarındadır. Böbreği koronel(enine kesit) olarak kesersek 2 farklı bölge görülür dış tarafta korteks iç tarafta ise medulla kısmı. Özellikle medulla kısmı glomerulofiltrasyondan sorumludur. Böbreklerin kanlanması renal arterler sayesinde olur.Kardiyak outputun yaklaşık olarak 1/5 i böbreklere ulaşır. İnnervasyonu otonom sinir sistemi tarafından olur.

Böbreklerimizin temel yapı birimi nefronlardır. Nefronlar 2 bölümden oluşur.Birincisi filtre edici kısın olan renal korpüskül diğeride bunlar arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı korpüskülü.

Böbreğin temel fonksiyonlarından bahsedecek olursak vücut sıvı kompozisyonunu düzenlemek, metabolizma artık ürünlerini uzaklaştırmak ve vücutta kalsiyum ile fosfor dengesini sağlamaktir.

Böbreğin ne kadar sağlıklı çalıştığına Gfr(glomerüler filtrasyon hızı) ölçümü ile bakılır .Burada önemli olan böbreklerin dakikada süzdüğü kan miktarıdır. Erkeklerde 120ml/dk kadınlarda ise 100ml/dk normal değerlerdir.Gfr deki değişiklikleri takip etmek için klinikte özellikle serum kreatinin bakılır.Böbrek fonksiyonlarını etkileyen bir çok neden bulunmaktadır. Ciddi kalp yetmezliği , akut ya da kronik kan kaybı Gfr yi düşürür

Renal hastalıklarda özellikle kan basıncı olumsuz etkilenir ve hipertansiyon ortaya çıkar.Tuz taşınmasının genetik hastalıklarıyla bu durum kanıtlanmıştır.Hipertansiyona neden olan asıl olay sodyum atılımının primer bozulmasıdır.Ayrıca böbreklerde salgılanan aşırı renin salınımı da hipertansiyona neden olabilir.

Birazda böbrek hastalıklarına değinecek olursak 6 kategori halinde toplayabiliriz:

  • Nefrit: Böbrek temel yapı birimlerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır.Böbrek yetmezliğinin oluşmasındaki en önemli sebeplerden birisidir.

  • Albumin kaçağı: Böbreğimizdeki jukstaglomerüler aparatın tam randımanlı olarak çalışmamasından dolayı oluşan bir hastalıktır.

  • Böbrek Taşları: Böbreklerde oluşan iltihap sonucu buradaki maddeler çökelerek vücudumuzda böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Bunun sonucunda böbrek taşları da ciddi anlamda şiddetli ağrı ve kanamalara sebebiyet vermektedir. Bazen bu hastalıkta idrarın kanlı çıktığı da görülmüştür.

  • Üremi: Böbreğin yeterli derecede üreyi süzememesi sonucu oluşmaktadır. Bu hastalık kanda bulunan üre miktarı artması sonucu oluşmaktadır.

  • Böbrek Ca: Böbrek kanserinde yaşlı ve çocuk tümörü olmak üzere iki türlü tümör vardır. Yaşl tümörüne “renal hücreli karsinom” denilmektedir. Çocuk tümörüne ise “Wilm’s tümörü” denilmektedir. Bu iki tümörün belirtisi ise, idrarın kanlı olması ve karnınızda oluşan sancılı ağrılardır. Eğer tümör erken teşhis edilirse tedavi şansı yüksektir.

  • BY: Kronik ve Akut böbrek yetmezliği olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Kişideki böbreklerin tam olarak görevini yerine getirememesi sonucu bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın olup olmadığını, kanımızdaki kreatinin ve üre oranına baktırarak öğrenebiliriz.

Bu hastalıkların bir çok belirtisi vardır öncelikle sık idrara çıkma, şiddetli karın ve yan ağrısı, nefes darlığı, sürekli bulantı hali, hiç idrar yapamama el ve ayaklarda şişmedir.

1 Beğeni