Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

Boşaltım sistemi, vücuttaki en önemli sistemlerden biridir. Boşaltım sisteminde meydana gelebilecek her türlü sorun daha büyüklerine yol açabilir. Boşaltım sistemi, insan vücudundaki öğütülen besinlerin, kullanılamayan maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Adı üstünde, bir maddeyi veya madde topluluğunu bir yerden bir yere boşaltıyor. Bu maddeler vücudumuzdan dışarı atılmazsa da büyük sorunlara yol açabiliyor. Boşaltılmadığı zaman, bu zararlı maddeler kana karışıyor ve kirli kan bütün vücutta tekrar devinime giriyor. Hem de yenilerini ekleyerek. Vücutta dolaşan kanı temizlemek ve artan maddeleri boşaltmak bu kadar önemli. Üretra, idrar borusu, mesane, böbrekler boşaltım sisteminin önemli organları arasındadır. Bu organlar çeşitli sebeplerden dolayı mikrop kapar veya deforme olarak görevini yerine getirmeyi başaramazsa boşaltım sistemi hastalıkları ortaya çıkar. Bu hastalıklardan bazıları böbrek taşı, böbrek yetmezliği, üremi, mesane iltihabı, albümin, idrar yolu enfeksiyonları, nefrit gibi sayılabilir.

Böbrek Taşı

Eğer boşaltım sisteminde belli bir yerde sorun oluşmuş ve zararlı maddeler dışarı atılamamışsa bu maddeler böbreklerde birikip katılaşarak taş haline gelir. Böbrek taşı en sık karşılaşılan boşaltım sistemi hastalıklarındandır. Günümüzde çok çeşitli şekilde tedavisi yapılabilmekle birlikte tehlikeli bir hastalık olmaya devam etmektedir.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği vücutta genellikle iki tane bulunan ve boşaltım sisteminin en önemli organlarından olan böbreklerin yeterince çalışamaması anlamına gelir. Böbrekler, kirli kanı temizleyerek temiz kan olarak geri gönderir, eğer işlevlerini yerine getiremezlerse kirli kan temiz kanla karışacak ve birçok farklı hastalığa yakalanma riski ortaya çıkacaktır.

Üremi

Üremi hastalığı da aslında böbrek yetmezliğinin bir sonucu olarak görülebilir. Çünkü böbrekler görevini yerine getiremezse kana üre adı verilen ve vücuttan atılması gereken madde karışacak ve kanı kirletecektir. Kandaki üre miktarı artınca da üremi hastalığı ortaya çıkar.

Mesane İltihabı

Sistit ismi de verilen mesane iltihabı, boşaltım sisteminin sonlarında bulunan mesane veya idrar torbası adı verilen organda meydana gelebilecek iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Mesane, zararlı maddelerin boşaltıma gitmeden önce son durağı ve depolanma alanıdır. Burada meydana gelecek iltihaplanma birçok boşaltım sorununa ve acıya sebep olmaktadır.

Albümin

Albümin hastalığı, idrarı süzmekle görevli kapsüllerin görevlerini yapamama veya eksik yapma sonucunda zararlı maddelerin yeterince süzülüp ayrılamamasının sonucudur.

Nefrit

Nefrit, yani böbrek iltihaplanması; böbreklerin kaptığı iltihap sonucu böbreklerin üst düzeyde zarar görmesi hatta iflas etmesine sebep olabilecek bir hastalıktır. İkiye ayrılır, akut nefrit ve kronik nefrit isimleri verilir. Akut nefritte böbrekler ciddi şekilde ağrır ve idrarın boşaltımı sırasında yanma hissi de ortaya çıkar. Eğer akut nefrit yeterince ve doğru şekilde tedavi edilmezse kronik nefrit ortaya çıkar. Kronik nefrit böbreklere ömrü boyunca zarar verir. Böbrekler çürüyene ve iflas edene kadar böbreklerin peşini bırakmayan bir iltihaplanma türüdür.

Boşaltım Sistemi Hastalıklarının Belirtileri

Boşaltım sistemi hastalıkları başlarda sadece acı vermesi ve zaman zaman tekrarlamasına rağmen yeterince önem gösterilmeyen hastalıklar arasındadır. Ancak erken teşhis ve tedavi, her hastalıkta olduğu gibi boşaltım sistemi hastalıklarında da önemlidir. Bazı belirtiler, sık sık idrara çıkma isteği, ateşin yükselmesi, karında ağrılar, makat bölgesinde ağrılar, halsizlik, kusma, mide bulantısı, vücutta oluşabilen ödemler, kırmızı renkte idrar, kötü kokulu idrar, idrar yapamama gibi söylenebilir. Bu belirtiler çoğu boşaltım sistemi hastalığında aynıdır. Bazıları başka hastalıkların da belirtisi olabilir, bu yüzden bu belirtiler başa geldiğinde en erken zamanda, en acil şekilde bir uzmana, bir doktora veya bir hastaneye koşmakta fayda var.

Yazıyı indirmek için: Boşaltım Sistemi Hastalıkları.docx (13.8 KB)