BPAP Cihazı BMC G2 Teknik Şartnamesi

BPAP%20Cihaz%C4%B1%20BMC%20G2

Bpap Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, 100-240 Volt, 50/60 Hz aralığında şebeke cereyan girişlerinde çalışabilmelidir ve ayrıca 12 Volt DC voltaj girişi bulunmalıdır.

 2. Cihazın hastanede kullanımı kolay olmalı, taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1.5 kg’ı geçmemelidir

 3. Cihazın basıncı 4-25 cmH2O aralığında ayarlanabilmelidir.

 4. Cihaz CPAP ve Spontan tedavi modlarına sahip olmalıdır.

 5. Cihazda oksimetre girişi olmalıdır.

 6. Cihaz hastanın nefes alması (inspiryum)sırasında, ağzın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 7. Cihaz solunum hızı 0-30 solunum/dakika aralığında ve inspiryum süresi 0.5 ile 3 saniye aralığında seçilebilmelidir

 8. Cihaz tedavi başlangıcında hastanın uyumunu artırmak amacıyla Rampa özelliği bulunmalıdır. Rampa süresi en az 0-45 dakika aralığında ve 5 dakika aralıklarla seçilebilmelidir

 9. Cihaz inspiryum ve ekspiryum tetiklemelerini, hastanın solunum paternindeki ve hava kaçağı değişimlerini saptayarak otomatik olarak yapabilmelidir

 10. Cihaz ekspiryum solunum tetiklemesini takiben hava akış hızı(flow) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. Böylece 0.1 ile 0.6 sn aralığında basınç yükselme eğimi(rise time) ayarlanabilmelidir

 11. Cihaz hastanın solunum işinin azaltılması, cihazın yüksek solunum hızlarına ve yüksek hava akımı(flow) ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmelidir. Bu sebeple basıncı, sabit hızlı hava motoru(blower) kullanarak oluşturan cihazlar tercih edilecektir.

 12. Cihazın hastanın solunum eforlarını ve solunum paternini, hava kaçağı durumlarını da dikkate alarak çok hassas bir şekilde algılaması ve buna göre tetiklemesi olması gereklidir

 13. Hastanın nefes alması(inspiryum) sırasında, ağzın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak, bunu nefes verme(ekspiryum) başlangıcı olarak değerlendirmemeli aksine hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 14. Cihazda emniyet açısından inspiryum süresi maksimum 3 sn ile sınırlandırılmış olmalıdır.

 15. Cihazda birçok parametrenin aynı anda görülebildiği LCD ve renkli ekranı olmalıdır. Bu ekranda IPAP, EPAP basınçları, İnspiryum süresi ve solunum süresi ayarları, alarmlar, EPAP-IPAP yükselme süresi ve rampa aktivasyonu gibi değerlerin kullanım sırasında takibi mümkün olmalıdır.

 16. Cihazda apne durumunda ve hasta devresi bağlantı kopukluğu durumunda sesli ve görsel alarmları bulunmalıdır. Alarm gecikmesi ayarlanabilmelidir. Alarm sesini kesmek için butonu bulunmalıdır.

 17. Cihaz, hafıza kartlı olmalı ve kullanım parametrelerini 365 gün hafızasında tutabilmelidir. Kullanım tarihleri, saat, solunum hızı, Tidal volüm, cihaz hasta tetikleme oranları, hava kaçağı miktarları, uygulama basınçları ve apnea olaylarını hafızasında tutabilmelidir. Ayrıca Bu bilgiler bilgisayara aktarılarak ve akıllı telefon uygulamaları ile gerekli programlar indirilerek kolay bir şekilde kullanıcı tarafından takip edilebilir olmalıdır.

 18. Cihazın tüm parametreleri herhangi bir bilgisayara bağlantısı yapılarak, uzaktan ayarlanması, modlarının seçilebilmesi, devredeki basınçların ve hava kaçağının bilgisayardan takibi mümkün olmalıdır.

 19. Cihaza ısıtıcılı nemlendirici entegre edilebilmelidir. Nemlendiricinin açma-kapama fonksiyonu ve ısı ayarı cihaz üzerinden yapılabilmelidir. Isıtıcı nemlendirme ünitesi, sadece cihaz çalışırken aktif hale getirilebilmelidir.

 20. Cihazın kutu içerisinden Türkçe ve yabancı dil kullanım kılavuzunun çıkması gerekmektedir.

 21. Cihazın ses seviyesi 24 dBa – 28 dBa arasında olmalıdır .

 22. Cihazın sistem en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

 23. Cihaz yükseklik ayarını (rakım ayarı) otomatik olarak ayarlayabilmelidir.

 24. Cihaz kullanıcının hava alıp vermesi ile otomatik olarak açılıp kapanabilmelidir.