BPAP Cihazı Bmc Resmart G2S B25S Teknik Şartamesi

image

ST08122 BPAP Cihazı Bmc Resmart G2S B25S

BPAP Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, 100-240 Volt, 50/60 Hz aralığında şebeke cereyan girişlerinde çalışabilmelidir. Ayrıca 12 Volt DC voltaj girişi bulunmalıdır.

 2. Cihazın hastanede kullanımı kolay olmalı, taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1.5 kg’ı geçmemelidir

 3. Cihazın basıncı 4-25 cmH2O aralığında ayarlanabilmelidir.

 4. CPAP ve Spontan tedavi modlarına sahip olmalıdır.

 5. Cihazda Oksimetre girişi olmalıdır.

 6. Hastanın nefes alması(inspiryum) sırasında, ağızın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 7. Solunum hızı 0-30 solunum/dakika aralığında ve inspiryum süresi 0.5 ile 3 saniye aralığında seçilebilmelidir

 8. Tedavi başlangıcında hastanın uyumunu artırmak amacıyla Rampa özelliği bulunmalıdır. Rampa süresi enaz 0-45 dakika aralığında ve 5 dakika aralıklarla seçilebilmelidir

 9. Cihaz inspiryum ve ekspiryum tetiklemelerini, hastanın solunum paternindeki ve hava kaçağı değişimlerini saptayarak otomatik olarak yapabilmelidir

 10. Ekspiryum solunum tetiklemesini takiben hava akış hızı(flow) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. Böylece 0.1 ile 0.6 sn aralığında basınç yükselme eğimi(rise time) ayarlanabilmelidir

 11. Hastanın solunum işinin azaltılması, cihazın yüksek solunum hızlarına ve yüksek hava akımı(flow) ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmelidir. Bu sebeple basıncı, sabit hızlı hava motoru(blower) kullanarak oluşturan cihazlar tercih edilecektir.

 12. Cihazın hastanın solunum eforlarını ve solunum paternini, hava kaçağı durumlarını da dikkate alarak çok hassas bir şekilde algılaması ve buna göre tetiklemesi olması gereklidir

 13. Hastanın nefes alması(inspiryum) sırasında, ağızın açılmasından kaynaklanan hava kaçaklarının sebep olduğu akım değişikliklerini algılayarak, bunu nefes verme(ekspiryum) başlangıcı olarak değerlendirmemeli aksine hava kaçağını kompanse edebilmelidir.

 14. Emniyet açısından inspiryum süresi maksimum 3 sn ile sınırlandırılmış olmalıdır.

 15. Birçok parametrenin aynı anda görülebildiği LCD ve renkli ekranı olmalıdır. Bu ekranda IPAP, EPAP basınçları, İnspiryum süresi ve solunum süresi ayarları, alarmlar, EPAP-IPAP yükselme süresi ve rampa aktivasyonu gibi değerlerin kullanım sırasında takibi mümkün olmalıdır.